top of page
Search

Bērni no Latvijas un Lielbritānijas nometnē “Radīs Latviju!”

2022. gada vasaras sākumā Lielbritānijā pulcēsies bērni no Latvijas un Latvijas valstspiederīgie bērni, kas dzīvo Lielbritānijā, lai nedēļas garumā nometnē “Radām Latviju!” kopā izjustu, izdzīvotu un izzinātu Latvijas vēsturi un ikdienu.


Latviešu biedrību asociācija Apvienotajā Karalistē (LCAitUK) turpina attīstīt sadarbību ar organizācijām Latvijā. Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda finansiālam atbalstam un biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” un biedrības “Mellene” pārstāvju atsaucībai, 2022. gadā tiks īstenota radoša nometne bērniem “Radām Latviju!”.


Bērnu nometnes “Radām Latviju!” mērķis ir uzturēt diasporas bērnu Lielbritānijā saikni ar Latviju un stiprināt bērnu nacionālo identitāti. Valoda, vēsture un tradīcijas ir trīs “vaļi”, uz kuriem balstās diasporas izglītošana ārpus Latvijas – šie “vaļi” arī caurvīs nometnes norisi. Dalība kopprojektos ar diasporas bērniem ir svarīga arī bērniem, kas dzīvo Latvijā – gan iespēja vairāk uzzināt par dzīves pieredzi ārpus Latvijas, gan veidot un attīstīt kopīgas pārrobežu sadarbības iniciatīvas/pasākumus personiskai pašizaugsmei nākotnē. Šis noteikti būs vienlaicīgi arī ļoti drosmīgs projekts – drosme piedalīties un doties sev nezināmajā būs īpašs izaicinājums bērniem no Latvijas.


Nometnes programma ir veidota ciešā sadarbībā ar bērniem, bērnu vecākiem Lielbritānijā un jauniešiem – iepriekšējo projekta sadarbības partneru kopīgo pasākumu dalībniekiem – potenciālajiem brīvprātīgajiem nometnē. Jā, nometnes brīvprātīgie būs jaunieši no Latvijas un Lielbritānijas, kurus aizrauj sekmēt kopā būšanu, kopā mācīšanos, kopā radīšanu. Dalība nometnē dos iespēju diasporas bērniem un jauniešiem labāk un daudzpusīgāk iepazīt Latvijas kultūru – no sendienām līdz mūsdienām, veidot kopīgas iniciatīvas un sekmēt personisko izaugsmi nākotnē.


Projekta ietvaros Straumēnos un Pīterboro Lielbritānijā tiks organizēta 7 dienu kultūras nometne “Radām Latviju!”, kurā piedalīsies 15 dalībnieki no Lielbritānijas un Latvijas vecumā no 8 līdz 12 gadiem, no kuriem vismaz 50% būs Latvijas diasporas Lielbritānijā dalībnieki un brīvprātīgie jaunieši. Nometnes darba valoda izvēlēta latviešu valoda. Nometnes laikā tās dalībnieki iepazīs latviešu valodu, vēsturi un kultūru, gūstot iedvesmu radošajiem darbiem, kuri nometnes noslēgumā tiks apkopoti digitālā radošo darbu izstādē.


Projekta kopējais budžets ir 16.000.00 EUR, kas ietver dalībnieku ieguldījumu 2.000.00 EUR apmērā (apdrošināšana, ceļa izdevumi, sagatavošanās izmaksas) un Latvijas valsts budžeta finansējumu 14.000.00 EUR apmērā.


Nometnes laikā radīto darbu digitālā izstāde būs publiski apskatāma pēc nometnes norises.

Aicinām ikvienu interesentu Latvijā un Latvijas diasporas ģimenes no Pīterboro un tuvējās apkārtnes uz sadarbību šīs un arvien jaunu iniciatīvu īstenošanā!


Informāciju sagatavoja:

LCAitUK koordinatore Iveta Sūna

iveta@lcait.uk

14 views0 comments

コメント


bottom of page