top of page
Search

Diasporas teātri laipas meta

Šogad pirmo reizi latviešu amatierteātru salidojums "Laipa" norisināsies Amerikā. Līdz šim jau astoņas reizes visi dalībnieki tikušies Eiropā, bet šogad, kad festivāls norisināsies 9. reizi, visi dalībnieki mēros ceļu uz Sanfrancisko - Kaliforniju. 2023. gada 26.-29. oktobrī tiek gaidīti ciemiņi no septiņām valstīm - Beļģijas, Islandes, Latvijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Vācijas un Zviedrijas. Un, protams, jāpiemin arī paši mājinieki - Sanfrancisko Jaunais teātris no ASV (astotā dalībvalsts).


Pirmais gads jeb kā viss sākās


Kas iesākās 2014. gadā, kopā sanākot četriem teātriem un 54 dalībniekiem, tagad izaudzis par gadskārtēju notikumu, kam speciāli gatavojas un ko ļoti gaida vairākas teātra trupas visā pasaulē. Tā ir iespēja tikties ar domubiedriem, smelties enerģiju un idejas vienam no otra, mācīties un augt. Festivāls noris darbīgā, izglītojošā un radošā garā. Tam pamatā ir dalībnieku iestudētās un izrādītās latviešu autoru lugas, kā arī meistarklases, kuras vada teātra nozares profesionāļi no Latvijas. Eksperti arī sniedz konstruktīvu kritiku katram amatierteātru kolektīvam, kas veicina ne tikai izaugsmi, bet arī pilnveido māksliniecisko kvalitāti. Atgriežoties mītnes zemēs, teātra trupas ir gatavas jauniem izaicinājumiem bagātināt latviešu diasporas kopienu kultūras dzīvi ar radošu un latvisku teātra mākslas piedāvājumu, tā uzturot dzīvu latviešu kultūru un kopjot savu valodu, arī atrodoties ārpus dzimtenes.


Par festivāla pirmsākumiem stāsta Bredfordas teātra “Saulespuķes” (Apvienotā Karaliste) vadītāja Gita Robalde: “Ideja radās no tā, ka, zinot, ka mums Bredfordā ir namiņš [Daugavas Vanagu federācijas Bredfordas nodaļas nams ir pirmais latviešu īpašums ārpus Londonas - AM] ar zāli un skatuvi, man pieteicās viens teātris - šobrīd tas ir Burtonas teātris “Strops” - braukt ar izrādi, un man arī pieteicās Īrijas teātris, kas diemžēl vairs nepastāv. Un tad domājām, ko nu brauks atsevišķi, lai brauc visi kopā un spēlējam kopā. Viens otru varēsim apskatīt. “Strops” paņēma līdzi Birzgales amatierteātri, jo viņi, savukuārt, bija uzprasījušies ciemos pie “Stropa”. Un tā jau pirmajā gadā bija pārstāvētas trīs valstis! Mums toreiz nebija ekspertu, kas vērtētu, mēs viens otru skatījām un vērtējām. Bet mums bija meistarklase nākamajā dienā pēc izrādēm, ko pasniedza Antra Jakovļeva. Tā ka var teikt, ka festivāla iezīmes jau bija.”


Šis pasākums, toreiz saukts “Teātra diena Bredfordā”, notika 2014. gada 18. oktobrī. Bredfordas grupa izrādīja A.Brigaderes lugu “Čaukstenes”, Birzgales amatierteātris - A. Niedzviedža “Dūdene zin!”, Burtonas amatierteātris “Strops” - “...tā notiek” (bez autora), bet Leinsteres Latviešu kultūrizglītības asociācijas “Dzintars” skatuves mākslas studijas pieaugušo grupa “Dzintars Dzintarā” (Īrija) uzstājās ar divām izrādēm: V. Pumpures “Kaimiņu būšana” un E. Vulfa “Līnis murdā”. Un jau šajā pirmajā reizē programmā tika iekļauts atpūtas vakars ar dančiem folkloras kopas “Dūdalnieki” un grupas “Naktssargi” pavadībā, lai kārtīgi izbaudītu kopābūšanu.


Festivāls notiek Latvijā un iegūst nosaukumu, tiek pasniegts ceļojošais kauss


Tas, ka šāda sanākšana ir jāatkārto, tika nolemts, kad teātra diena bija aiz muguras. “Visi bija apmierināti ar pasākumu. Tu vari redzēt kolēģus, tu vari mācīties. Tas bija skaidrs, ka jāturpina. Vienīgi es teicu, ka mēs nevaram uzņemt viesus katru gadu. Pirmkārt, mēs arī gribam redzēt kādu citu vietu. Otrs - toreiz vēl nebija Diasporas likums ar iespēju pieteikt finansējuma atbalstu diasporas projektiem. Bija arī jāņem vērā, ka tādam pasākumam vajag attiecīgas telpas. Visu šo apsvērumu dēļ otrā “Laipa” notika Latvijā: Birzgales amatierteātris uzņēma pie sevis. Toreiz Rita Reinsone bija Birzgales Tautas nama direktore un amatierteātra vadītāja un režisore,” atceras Gita Robalde. Šī bija pirmā reize, kad tika piesaistīti eksperti - profesionāļi teātra nozarē, kas piedāvāja savu skatījumu, jo mākslinieciskā līmeņa celšana bija izvirzīta par vienu no festivāla mērķiem. Paši teātri arī viens otru izvērtēja un balsoja par sasniegumiem dažādās kategorijās: piemēram, labāko aktieri un aktrisi, ekonomiskāko uzvedumu vai filozofiskāko izrādi u.tml. Šī tradīcija ir saglabājusies joprojām.


Paredzot, ka šis būs ilgspējīgs pasākums, tika piedomāts par nosaukumu un izsludināta ieteikumu aptauja. Rezultāts bija labskanīgs un saistošs “Laipa”. Tā nu jau daudzus gadus festivāls nes šo skanīgo latviešu vārdu un ir kā laipa, kas savieno tos teātra cienītājus, kas turpina kopt latviešu kultūras tradīcijas arī svešumā.


2015. gada 24. oktobra Starptautiskās teātra dienas “Laipa” programmā Birzgalē bija Ivara Bankas “Meitiņa” (Baldones amatierteātris “Sudraba nagla”, režisore Zigrīda Ezeriņa), Anitas Grīnieces “Puķu brokastis" (Tomes Tautas nama amatierteātris, režisors Oskars Ancveriņš), Andra Niedzviedža “Viņa ir īsta, muterīt!" (Bredfordas “Saulespuķes", režisore Gita Robalde), Guntas Drezdovas “Lauku gurķis" (Kurmenes Tautas nama amatierteātris “Kurmene", režisore Gunta Drezdova), pēc Žemaites un Adolfa Sprindža “Žemaite un trīs mīļākās" (Lietuvas Republikas Akmenes kultūras centra tautas teātris, režisore Andreja Gričiute), Zamberga “Skaistuma karaliene" (amatierteātris no Burtonas, Apvienotās Karalistes, režisore Aivita Skābarniece) un Māras Rītupes “Rāja mani māmuliņa" (Birzgales Tautas nama amatierteātris, režisore Rita Reinsone).


Otrajā gadā arī tika ieviests ceļojošais kauss. Kā stafetes kociņš tas tiek nodots gadu no gada ne labākās izrādes atveidotājam, bet nākamajam festivāla organizatoram. Katrs teātris, kas pievienojas “Laipas” ģimenei arī zina, ka kādreiz pienāks viņu kārta uzņemt “Laipu” pie sevis. Uz tā ir iegravēti visi gadi un vietas, kur “Laipa” ir notikusi. Gita Robalde saka, ka tas izskatās pēc “tāda radoša Pegaza pieskāriena”, un tas simbolizē tiekšanos uz pilnveidošanos.


Birzgales amatierteātra - kas šodien nes tādu pašu nosaukumu “Laipa” - piedalīšanās ir garantēta saistība ar Latviju katrā festivālā. Šis teātris ir viens no dibinātājteātriem līdzās Bredfordas “Saulespuķei”, Reikjavīkas latviešu teātrim un Bergenas “LATiBergen”. Arī eksperti vienmēr ir no Latvijas profesionālā teātra lauka. Jau minēts, šī festivāla nolikumā ir noteikts, ka jāizmanto latviešu dramaturgu darbi, tādējādi veicinot gan pieejamo lugu izpēti, gan iepazīstināšanu ar autoriem. Kā blakusefektu varētu minēt, ka darbīgie latvieši atrod viens otru vietējās kopienās, bieži caur latviešu skolas aktivitātēm vai koriem, un teātris ir vēl viens veids kā izpaust savu radošumu un darboties latviešu kultūras tradīciju saglabāšanā vai jaunradē. Iegūst arī vietējā apkārtnē dzīvojošā sabiedrība, jo teātri bagātina viegli pieejamo kultūras pasākumu piedāvājumu ne tikai ar savām izrādēm, bet aktīvi piedalās svētkos un iesaista jauno paaudzi.


“LAIPA” Īrijā


Trešā starptautiskā teātru diena “Laipa” notika Karlovā, Īrijā 2016. gada 26. novembrī Centre for Contemporary Art and the George Bernard Shaw Theatre telpās. To rīkoja Leinsteres Latviešu kultūrizglītības asociācija (LLKIA) "Dzintars". Apvienotās Karalistes, Latvijas, Norvēģijas, Īrijas un Islandes latviešu teātru un mākslas studiju kolektīvi izrādīja sekojošus uzvedumus: V. Pumpure "Lai dzīvo Tobiass, īstu vīru draudzība, un smukā Valentīna!" (Skatuves mākslas studija "Dzintars Dzintarā", Īrija, režisore Inta Dreimane-Riekstiņa), Zane Pamše "Vīrietis" (Bredfordas teātra trupa "Saulespuķe", Apvienotā Karaliste, režisore Gita Robalde), Neretietis "Piebalgas alus jeb mīlas mokās ļaudis lokās" (Birzgales tautas nama amatierteātris "Laipa", Latvija, režisore Rita Reinsone), Hermanis Paukšs "Vilks, kurš rija grāmatas" (Dramatiskais kolektīvs "Klikucis", Islande, režisore Ingrida Induse) un Rita Missūne “Balle būs" (Bergenas latviešu amatierteātris LATIBergen, Norvēģija, režisore Liāra Ozola). Burtonas amatierteātris "Strops" no Apvienotās Karalistes arī posās uz “Laipu 2016” ar E. Vulfa "Mīlestības valoda", taču pēdējā mirkļa ceļošanas ķibeļu dēļ neieradās.


“LAIPA” dodas uz Norvēģiju


2017. gada 13. un 14. oktobrī ceturtās Starptautiskās Teātra dienas “Laipa 2017” tika aizvadītas Bergenā, Norvēģijā, kopā sanākot latviešiem no piecām valstīm: pavisam 85 dalībnieki, kuri pārstāvēja septiņus azartiskus, pozitīvus un radošus kolektīvus. Pirmās dienas programmā tika iekļauta apkārtnes ekskusija un tikšanās ar Latvijas Republikas vēstnieci Norvēģijas karalistē Judīti Dobeli un Kultūras ministrijas pārstāvi Guntu Robežnieci. Tika spriests par latvietības uzturēšanu un saglabāšanu diasporā, par sadarbības iespējām starp latviešu (un ne tikai latviešu) organizācijām, par kopīgiem projektiem, par Latvijas simtgades atzīmēšanu Norvēģijā.


Vakarā teātra izrāžu maratonu atklāja LATiBergen ar dzīvespriecīgo R. Blaumaņa izrādi "Brīnumzālīte". Tai nākamajā dienā sekoja seši iestudējumi: Herberts Dorbe "Triks un Traks" pēc R. Blaumaņa pasakas "Velniņi" motīviem (Reikjavīkas Latviešu skolas vecāku teātris "Klikucis"), Vineta Pitkeviča "Uz diviem viena lakstīgala" (Bredfordas teātra trupa "Saulespuķe"), A. Čaks un BLT "Rāmā veļu laika izrāde" "Aleksandrs Čaks, latviešu strēlnieki un viņu veļi” (sirsnīgais Briseles latviešu teātris), Aivars Banka "Sausā lapa" (Birzgales Tautas nama amatierteātris "Laipa"), Aivita Skabarniece "Dvēseles atbalss" (Burtonas Latviešu amatieru teātris "Strops") un Francs Arnolds, Ernsts Bahs "Traks numurs" (Oslo Latviešu teātris O'Latte). Diena noslēdzās ar aktiermākslas meistarklasi Latvijas aktieru Daces Makovskas un Leona Leščinska vadībā.


Piecu gadu jubilejā “LAIPAS” dalībnieki tiekas Briselē


2018. gadā diasporas amatierteātru festivāls “Laipa” (26.-28. oktobris) aizceļoja uz Briseli Beļģijā, kur organizatoru godā bija sirsnīgais Briseles Latviešu teātris (sBLT) un kurā piedalījās astoņi teātri, tiesa, Birmingemas Mazais teātris vēl tikai skatītāju lomā, jo izveidots vien tā gada rudenī. Savukārt, Minsteres latviešu teātrim - studijai “Ezīši” šī bija pirmā uzstāšanās — teātris tik tikko radies tai pat gadā.


sBLT režisore, festivāla namamāte Andra Baltmane apraksta programmu: “Sirsnīgā Briseles Latviešu teātra muzikālais uzvedums "Sensenos laikos Daugavas lokos" skatītājus uzrunāja caur latviešu eposa un teiku tēliem, priecējot skatītājus ar pazīstamiem, mīļiem tekstiem, dziesmām, dejām un kokles spēli. Islandes latviešu teātris jubilejas gadā godināja A.Alunānu un iestudējumā "Pašu audzināts" meistarīgi apspēlēja teātra tēva radītos tēlus. Minsteres teātra pirmuzvedums un pirmizrāde "Veiksmes stāsts" vienaldzīgu neatstāja pilnīgi nevienu, saviļņojot, sajūtās un domās vienojot klātesošos. Ar spilgtiem kostīmiem, dziesmām un dejām skatītājus uzrunāja Oslo Latviešu teātris O'Latte uzvedumā "Paradīze" pēc R. Blaumaņa darba motīviem. Bredfordas Latviešu teātra un Burtonas Latviešu teātra kopdarbs komiskus pārpratumus apspēlēja iestudējumā "Dāvana tantei", skatītājus aicinot līdzi dzīvot ārkārtīgi spilgtai aktierspēlei. Savukārt vienīgais Latvijas amatierteātris, kurš kopš pašiem pirmsākumiem piedalās festivālā “Laipa”, iestudējumā "Pilsētnieki" aizrautīgu un atraktīvu aktieru izpildījumā attēloja pilsētnieku dienas un nedienas laukos, skatītajiem atpazīstamas situācijas un pārpratumus.” 2018. gada festivāla eksperti bija režisors Pauls Timrots un kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa.


“LAIPA” dodas uz Islandi un pirmo reizi ir dalībnieki no Amerikas


Reikjavīkas Latviešu teātris aicināja pie sevis uz Islandi 2019. gada 11. un 12. oktobrī, kad bija iespējams noskatīties 11 izrādes, jo piedalījās latviešu teātra trupas no Dānijas, Beļģijas, Bergenas un Oslo - Norvēģijā, Bredfordas, Birmingemas un Jorkšīras - Apvienotajā Karalistē, Minsteres - Vācijā, Sanfrancisko - ASV un Birzgales - Latvijā. Programmā: Bergenas teātra trupa LatiBergen (Norvēģija), luga pēc A. Brigaderes motīviem “Lielais loms", režisore Liāra Ozola; Dānijas Latviešu - dāņu biedrības amatierteātris "Pūpols" - Harijs Ammers "Četras dāmas un džokers”, režisore Inga Pucure; Bredfordas teātra trupa "Saulespuķe" (Apvienotā Karaliste) - Tija Banga "Septiņas vecmeitas", režisore Gita Robalde; Amatierteatris "Laipa" (Latvija) - Monika Zīle "Laulības treniņu aģentūra", režisore Rita Reinsone; Sanfrancisko Jaunais teātris (ASV) - Anna Brigadere "Sprīdītis?", režisore Māra Luisa; Oslo Teātra trupa "O'Latte" (Norvēģija) - Turbjerns Egners "Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki šurumburummežā”, režisore Ieva Melbārde; Minsteres Latviešu amatierteatris - studija "Ezīši" (Vācija) - Anita Grīniece "Šķīstīšanās/ lustrum”, režisore Laura Ritenberga-Kinder; sBLT (Beļģija) - autorizrāde "Es būšu tur”, režisore Andra Baltmane; Jorkšīras Improvizācijas teātris "Spogulis" (Apvienotā Karaliste) - Andris Niedzviedzis “Nepamēģināsi, neuzzināsi", režisore Iveta Peskova; un Birmingemas Mazais teātris (Apvienotā Karaliste) - Hermanis Paukšs "Vairāk nekā mums nav”, režisors Ingmārs Čaklais.


Šī bija pirmā “Laipa” Sanfrancisko Jaunajam teātrim. Režisore Māra Luisa par to teica: ““Laipa” - tā ir amatierteātru gaismas pils. Tur nav ne nenovīdības, ne skaudības, ne neveselīgas konkurences, ne aprunāšanas. Ir viena liela ģimene, kura priecājas par katra kolektīva veiksmēm un panākumiem, un tai sāp neveiksmes. Mēs viens otru ļoti labi saprotam, jo mēs runājam vienā valodā. Jā, tā ir latviešu valoda, bet tā ir arī teātra valoda. Mēs zinām, kāds darbs ir ieguldīts un cik daudz sviedru izlieti. Mēs ceļam smilšu pilis, jo katra izrāde ir unikāla, un tā, tāpat kā smilšu pils, ir tikai uz īsu brīdi. Te nav uzvarētāju vai zaudētāju, ir tikai ieguvēji. Katrs teātris iegūst pieredzi, teātra kritiķa Ata Rozentāla izrādes analīzi, mācās no savām un citu kļūdām, iegūst daudz draugu un apgūst jaunu pasaules stūrīti. Mēs esam kļuvuši bagātāki. Un esam gatavi celt jaunas smilšu pilis.”


Globālās pandēmijas ietekme un “LAIPA” Vācijā


Ceļojošais “Laipa” organizatoru kauss Reikjavīkā tika nodots Vācijas Latviešu amatierteātra studijai “Ezīši”, taču globālā pandēmija izjauca plānus satikties 2020. gadā. Visbeidzot 2021. gadā no 8. līdz 10. oktobrim latviešu diasporas teātrmīļus Latviešu centrā Minsterē, Vācijā, pulcēja amatierteātru festivāls “Laipa 2021”. Šī bija reize, kad daudzi kolēģi bija redzēti Zoom platformā, un tagad pirmo reizi dzīvē. Minsteres Ģimnāzijas zālē, kur skatītāji nevarēja būt pandēmijas ierobežojumu dēļ, Vācijas Latviešu amatierteātra studija “Ezīši” izrādīja Aivas Birbeles "Mīli mani", Birmingemas Mazais teātris un BMT Londonas filiāle rādīja Marta Vaino "Skatītājus", Bredfordas teātra trupai "Saulespuķe" bija neliels skečs un video pēc A. Niedzviedža lugas "Trīs ar pus atraitnes", Latviešu-dāņu biedrības amatierteātris "Pūpols" rādīja Harija Ammera lugu "Ak, šīs kalpones!", Oslo latviešu teātris "O Latte" - performanci pēc A. S. Ekziperī stāsta "Mazais princis" motīviem, un Stokholmas teātris SALA - fragmentu no Leldes Stumbres lugas "Burvīgie blēži". Ņemot vērā toreizējo situāciju pasaulē, daudzi teātri savas izrādes bija iesūtījuši video versijā: sirsnīgais Briseles Latviešu teātris, Sanfrancisko Jaunais teātris, Reikjavīkas teātris, Birzgales amatierteātris. 2021. gada festivāla eksperti bija kinorežisors un animators Dzintars Krūmiņš un kādreizējā Latvijas Dailes teātra aktrise Lelde Vikmane. Dziesminieks Arnis Miltiņš festivālā “Laipa 2021” piedalījās attālināti, vadot meistarklases tiešsaistē, un stāstot par mūzikas nozīmi skatuves uzvedumos.


Pēc festivāla Agnese Jēgere no Stokholmas teātra SALA pauda, ko daudzi festivāla dalībnieki sajūt katru reizi: “Visvairāk mums paliks atmiņā fantastiskā kopības sajūta. Tas, ka tu kā latvietis it kā viens dzīvo kaut kur tālu no savas dzimtās zemes un esi tālu no saviem tautiešiem, kultūras un valodas, un pēkšņi vienā mirklī sajūti to, ka arī šajā plašajā pasaulē tu neesi viens, ka mūsu ir tik daudz!”


“LAIPA” atgriežas Norvēģijā


Iepriekšējais un visnesenākais festivāls “Laipa” norisinājās Oslo 2022. gada 21.-23. oktobrī pie Oslo Latviešu teātra “O'Latte” ar devīzi “Izplet spārnus jaunam lidojumam: Jauns skatu punkts tev un man”. Dalībnieki un viņu izrādes: Burtonas amatierteātris “Strops” (Apvienotā Karaliste) - Lauku žurka Kornēlija Apškrūma “Mīlestības līkločos", režisore Alvita Skābardniece; Birzgales amatierteātris "Laipa” (Latvija) - Rita Misūne “Balle sākas” video versijā, režisore Alda Grašiņa; Bredfordas teātra trupa Saulespuķe (Apvienotā Karaliste) - latviešu tautas pasaku uzvedums “Cilvēkmežs", režisore Gita Robalde; Minsteres Latviešu amatierteātris-studija “Ezīši” (Vācija) - “ledvesma” pēc Ritas Misūnes lugas “Mūzas lidojums” motīviem, režisore Laura Ritenberga-Kinder; Sanfrancisko Jaunais teātris (ASV) - Jānis Turbads "Ķēves dēls Kurbads”, režisors Viesturs Meikšāns; sirsnīgais Briseles Latviešu teātris (Beļģija) - orģinālluga "Labas lietas", režisore Andra Baltmane; un Reikjavīkas Latviešu teātris (Islande) - Lelde Stumbre “Zvaigžņu stunda”, režisore Ingrīda Induse. Piesaistītie eksperti: Dzintars Krūmiņš, Jurģis Spulenieks un Atis Rozentāls.


“LAIPAS” dalībnieki pošas tālākajam ceļojumam - šogad viņus sagaida Sanfrancisko


Un nu jau pēc dažām nedēļām ap simts radošu un enerģisku teātra mākslas cienītāju pulcēsies Amerikas rietumkrastā. Sanfrancisko Jaunā teātra vārdā vadītāja un režisore Māra Luisa saka: “Mēs ļoti gaidām “Laipu 2023” un visus dalībniekus Sanfrancisko. Jau kopš iepriekšējās "Laipas" strādājam, lai uzņemtu mūsu draugus ar godu, meklējot atbalstu vietējās organizācijās (Ziemeļkalifornijas Latviešu luterāņu draudze, Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība, Amerikas Latviešu apvienība, Pasaules brīvo latviešu apvienība, Latviešu fonds, Latviešu kultūras apvienība TILTS) un starp Sanfrancisko līča apkaimes latviešiem, gan Latvijā, kur mums ir palīdzējušas Ārlietu un Kultūras ministrijas, Sabiedribas intergrācijas fonds. Pie tam mēs paši organizējām dažādus pasākumus un meistarklases, kuru ienākumi paredzēti “Laipas” atbalstam, un pašrocīgi meistarojam piemiņas veltes. Mēs ļoti cenšamies, lai katrs dalībnieks justos ka mīļš ciemiņš un “Laipa 2023” Sanfrancisko mums visiem būtu gada notikums! Tikpat liels un nozīmīgs kā šī gada Dziesmu svētki Latvijā.”


Kad jautāju “Laipas” festivāla pamatu licējai Gitai Robaldei, kā festivāls ir attīstījies šo gadu gaitā, viņa atbild: “Pirmkārt, “Laipa” ir augusi skaitliskā ziņā. Mēs iesākumā apzinājām Eiropas teātrus, veidojām sarakstus un piesaistījām tos, kas vēlējās darboties un augt, parādīt savus veikumus. Caur šo pieredzi ir arī cēlies teātru mākslinieciskais līmenis. Un kas ir neatsverami, mēs gaidām šo festivālu un ar ko savā sniegumā un interpretācijā pārsteigs citi teātri. Mēs visi cenšamies sagatavoties pēc iespējas labāk un izdomāt ko interesantāku, protams, pēc savām spējām.”


Un ja nebūtu jādomā par finasiālo pusi, bet būtu brīnumnūjiņa un viss būtu iespējams? “Gribētu īrēt austvērtīgākas, pilnvērtīgas telpas, jo arī tā ir citāda pieredze ar citādām skaņu un gaismu sistēmām, spēlējot uz profesionālas skatuves. Tagad mums jāizmanto tādas iespējas, kādas tās ir. Gribētos arī, lai skatītāju būtu ļoti daudz.” To tad arī novēlam visai “Laipas” saimei!


Mediju ziņa sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild "Sanfrancisko Jaunais teātris". #DiasporasNVO2023

Informāciju sagatavoja:

Aija Moeller, Sanfrancisko Jaunais teātris

40 views0 comments

Comments


bottom of page